Vydavatelství

INZERTNÍ ČASOPIS M-INZERT

Uzávěrka do ZÁŘIJOVÉHO vydání je 20. srpna 2024. 

M-inzert je reklamní a inzertní časopis, který sami vydáváme a tiskneme. Za 22 let úspěšného vydávání se díky své oblibě stal reklamní jedničkou v lokalitách, kde se distribuje. Náplní časopisu je převážně reklama firem, živnostníků a obchodů z blízkého okolí, soukromá bezplatná inzerce, programy kulturních zařízení, upoutávky na zajímavé akce a slevy. Časopis vychází pravidelně každý měsíc, v měsících leden+únor a červenec+srpen vychází jako dvojčíslo. Do roka tedy ve své schránce časopis najdete 10x. Časopis tiskneme ve formátu 24,9 x 34,8 cm v rozsahu 4 stran ve dvoubarevném provedení. Titulní a zadní strana jsou ve dvou barvách - černá + doplňková barva, vnitřek je v barvě černé.

Uzávěrka je každý měsíc kolem 20. dne v měsíci (přesný termín vždy v záhlaví), poté jde časopis do výroby a v prvním týdnu dalšího měsíce jde časopis do distribuce. Distribuci zajišťuje Česká distribuční, a.s. a časopis tak putuje bezplatně každý měsíc do všech schránek, firem a obchodů v určených lokalitách.

Distribuční místa – Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Boží Dar, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice.

Náklad časopisu – 9 000 ks

Jak podat plošnou (firemní) inzerci

  • Osobně v redakci časopisu – TISKÁRNA, Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem
  • Telefonicky – Tel./fax: +420 325 551 632, Mob.: +420 777 715 962
  • E-mailem: info@m-inzert.cz
  • Poštou – TISKÁRNA, Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem

Jak podat bezplatnou textovou inzerci (řádkovou)  –

Podklady k plošné inzerci dodávejte graficky zpracované ve formátech pdf, cdr, eps a v křivkách. Musejí být zpracovány do daných formátů dle našich tabulek formátů inzerce. Pokud nemáte možnost dodat grafiku, stačí nám zaslat text, logo, obrázek, foto – vše co požadujete v inzerci mít a my Vám grafiku do daného formátu připravíme. Náhled inzerce Vám zašleme e-mailem k odsouhlasení ještě před samotným vydáním. Grafické práce si účtujeme dle platného ceníku inzerce, dle velikosti inzerátu.

Evidenční číslo časopisu: MK ČR E 14032. Povoleno Ministerstvem kultury ČR.